Εργαστήρια

Η παροχή διδακτικού έργου που σχετίζεται με τις δύο κατευθύνσεις σπουδών του Τμήματος υποστηρίζεται από τα παρακάτω εκπαιδευτικά εργαστήρια:

Πιο συγκεκριμένα, τα εργαστήρια ΘΨΚ, ΕΡΡΜ, Ατμολεβήτων και ΜΕΚ σχετίζονται με την κατεύθυνση «Ενέργειας & Περιβάλλοντος» ενώ τα εργαστήρια ΕΑΥΚ, ΕΚΔ και ΜΥΜ με την κατεύθυνση «Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων». Τα εργαστήρια Φυσικής και Χημείας εντάσσονται στα γενικά μαθήματα.