Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν τα κάτωθι Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας / Εμπορικά προϊόντα τεχνολογίας:

  • Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Καλαράκης Αλέξανδρος, επίκουρος καθηγητής και Δεληπαράσχος Κυριάκος, φοιτητής του Τμήματος, στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας του τελευταίου καταχώρησαν στον Ο.Β.Ι. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με τίτλο «Ρομποτικός Μηροκνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος», Ο.Β.Ι.:1009888/18-12-2020.