Δημοσιευμένο Έργο

Το δημοσιευμένο έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, όπως αντλείται από τη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων Scopus της Elsevier, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Σύνολο<201920192020202120222023
 Δημοσιεύσεις325253171612216
Αναφορές52203132393465472597161

Ενημέρωση: 01/04/2023