Συγκεντρωτικά

1° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0101Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Υ 5 5 6
2 Μ0102Υ ΦΥΣΙΚΗ Υ 4 1 5 6
3 Μ0103Υ ΧΗΜΕΙΑ Υ 3 1 4 5
4 Μ0104Υ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  Ι Υ 1 3 4 5
5 Μ0105Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Υ 3 1 4 5
6 Μ0106Υ ΑΓΓΛΙΚΑ Υ 4 4 3
ΣΥΝΟΛΟ: 20 6 26 30
2° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0201Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Υ 4 4 5
2 Μ0202Υ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ Υ 1 3 4 5
3 Μ0203Υ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Υ 4 1 5 6
4 Μ0204Υ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ Υ 6 6 6
5 Μ0205Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Υ 3 3 3
6 Μ0206Υ ΗΛEΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Υ 4 1 5 5
ΣΥΝΟΛΟ: 22 5 27 30
3° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0301Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ Υ 4 4 5
2 Μ0302Υ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι Υ 4 1 5 6
3 Μ0303Υ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  Ι Υ 4 4 5
4 Μ0304Υ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ Υ 4 0 4 5
5 Μ0305Υ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ 4 1 5 5
6 Μ0306Υ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Υ 3 1 4 4
ΣΥΝΟΛΟ: 23 3 26 30
4° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0401Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙV Υ 4 4 4
2 Μ0402Υ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ Υ 4 4 5
3 Μ0403Υ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ Υ 4 4 5
4 Μ0404Υ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ 3 1 4 5
5 Μ0405Υ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Υ 3 1 4 4
6 Μ0406Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ 4 0 4 4
7 Μ0407Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Υ 3 0 3 3
ΣΥΝΟΛΟ: 25 2 27 30
5° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0501Υ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι Υ 4 1 5 6
2 Μ0502Υ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Υ 4 0 4 5
3 Μ0503Υ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Υ 4 0 4 5
4 Μ0504Υ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι Υ 5 0 5 6
5 Μ0505Υ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Υ 3 1 4 4
6 Μ0506Υ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ 3 1 4 4
ΣΥΝΟΛΟ: 23 3 26 30
6° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0601Υ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ Υ 4 0 4 5
2 Μ0602Υ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ Υ 4 1 5 6
3 Μ0603Υ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Υ 3 1 4 4
4 Μ0604Υ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υ 3 0 3 3
5 Μ0605Υ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ 4 0 4 4
6 Μ0606Υ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ – ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Υ 3 1 4 5
7 Μ0607Υ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Υ 2 1 3 3
ΣΥΝΟΛΟ: 23 4 27 30
7° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0701Υ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Υ 3 1 4 6
2 Μ0702Υ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Υ 4 2 6 6
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Υ): 7 3 10 12
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε)
3 Μ0703Ε ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΥΚ 3 1 4 5
4 Μ0704Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΕΥΚ 4 0 4 5
5 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 7 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΕΚ 3 0 3 4
6 ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 7 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ε): 13 1 14 18
ΣΥΝΟΛΟ: 20 4 24 30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Κ)
3 Μ0703Κ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚ 3 1 4 5
4 Μ0704Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚ 4 0 4 5
5 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 7 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΚ 3 0 3 4
6 ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 7 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Κ): 13 1 14 18
ΣΥΝΟΛΟ: 20 4 24 30
8° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0801Υ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Υ 4 1 5 6
2 Μ0802Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ 3 1 4 6
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Υ): 7 2 9 12
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε)
3 Μ0803Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι ΕΥΚ 4 1 5 5
4 Μ0804Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΚ 4 1 5 5
5 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 8 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΕΚ 3 0 3 4
6 ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 8 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ε): 14 2 16 18
ΣΥΝΟΛΟ: 21 4 25 30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Κ)
3 Μ0803Κ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚ 4 1 5 5
4 Μ0804Κ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΥΚ 4 1 5 5
5 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 8 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΚ 3 0 3 4
6 ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 8 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Κ): 14 2 16 18
ΣΥΝΟΛΟ: 21 4 25 30
9° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0901Υ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι Υ 3 1 4 6
2 Μ0902Υ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ 1ο)* Υ 20
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Υ): 3 1 4 26
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε)
3 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 9 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ε): 3 0 3 4
ΣΥΝΟΛΟ: 6 1 7 30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Κ)
3 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 9 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Κ): 3 0 3 4
ΣΥΝΟΛΟ: 6 1 7 30
10° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ1001Υ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ Υ 3 1 4 6
2 Μ0902Υ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ 2ο)* Υ 10
3 Μ1002Υ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (διάρκεια 2 μήνες)** 10
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Υ): 3 1 4 26
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε)
4 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 10 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ε): 3 0 3 4
ΣΥΝΟΛΟ: 6 1 7 30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Κ)
4 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 10 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Κ): 3 0 3 4
ΣΥΝΟΛΟ: 6 1 7 30

(*,**) Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί και στο 9° εξάμηνο, οπότε οι αναγραφόμενες μονάδες ECΤS των μαθημάτων «Διπλωματική Εργασία» και «Πρακτική Άσκηση» των εξαμήνων 9 και 10 εναλλάσσονται αντίστοιχα.

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Κ)
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 7
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ
1 Μ0705Ε ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ 1 Μ0705Κ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2 Μ0706Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 2 Μ0706Κ ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ
3 Μ0707Ε ΕΞΥΠΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 3 Μ0707Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 8
1 Μ0805Ε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Μ0805Κ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
2 Μ0806Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2 Μ0806Κ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
3 Μ0807Ε ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 3 Μ0807Κ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 9
1 Μ0903Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 1 Μ0903Κ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2 Μ0904Ε ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΠΛΟΙΩΝ 2 Μ0904Κ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 10
1 Μ1003Ε ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Μ1003Κ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
2 Μ1004Ε ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2 Μ1004Κ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
3 Μ1005Ε ΠΥΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 3 Μ1005Κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
Τ Τύπος μαθήματος
Θ Θεωρητικό μέρος μαθήματος
Ε Εργαστηριακό μέρος μαθήματος
Σ Σύνολο ωρών διδασκαλίας μαθήματος
ECTS Πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer & Accumulation System)
Υ Υποχρεωτικό μάθημα
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές)
ΕΥΚ Υποχρεωτικό μάθημα Ενεργειακής Κατεύθυνσης
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής)
ΚΥΚ Υποχρεωτικό μάθημα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής)
ΕΕΚ Mάθημα Επιλογής Ενεργειακής Κατεύθυνσης
(οι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής επιλέγουν κάποια μαθήματα της κατηγορίας αυτής από αντίστοιχη δεξαμενή προσφερόμενων μαθημάτων)
ΚΕΚ Mάθημα Επιλογής Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
(οι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής επιλέγουν κάποια μαθήματα της κατηγορίας αυτής από αντίστοιχη δεξαμενή προσφερόμενων μαθημάτων)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Μ = Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Διψήφιος Αριθμός Εξάμηνο Σπουδών (01 – 10)
Διψήφιος Αριθμός Α/Α μαθήματος εξαμήνου (01 – 07)
Αλφαριθμ.
Χαρακτήρας
Υ = μάθημα Υποχρεωτικό, Ε = μάθημα Ενεργειακής Κατεύθυνσης, Κ = μάθημα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης