Προτάσεις Αναμόρφωσης Μαθημάτων

Σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας του Τμήματος το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αναθεωρείται λαμβάνοντας υπόψη και η γνώμη των φοιτητών.

Για το σκοπό αυτό έχει υλοποιηθεί η παρούσα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της οποίας μπορείτε να καταθέσετε (ανώνυμα ή επώνυμα) τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας για τα υπάρχοντα μαθήματα, καθώς και προτάσεις για νέα.

Πρόταση Βελτίωσης Μαθήματος
Επιλογή Μαθήματος για Βελτίωση
Αναλυτική περιγραφή πρότασης, έως 25 γραμμές
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Όνομα, κενό για ανώνυμη πρόταση
Επώνυμο, κενό για ανώνυμη πρόταση
Email αποστολέα πρότασης βελτίωσης, μπορεί να είναι κενό για ανώνυμη πρόταση

Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας