Μαθήματα ΠΜΣ

Πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΚωδικόςECTSΤίτλοςΤίτλος στην Αγγλική Γλώσσα
ΠΜΣ-1017,5Μηχανική του Συνεχούς ΜέσουContinuum Mechanics
ΠΜΣ-1027,5Υπολογιστικές Μέθοδοι & ΑλγόριθμοιComputational Methods & Algorithms
ΠΜΣ-1037,5Μέθοδοι Πεπερασμένων & Συνοριακών ΣτοιχείωνFinite & Boundary Elements Methods
ΠΜΣ-1047,5Ολοκληρωμένα Υπολογιστικά Εργαλεία Επίβλεψης & Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών ΈργωνIntegrated Computer Tools For Electromechanical Projects Supervision & Study
Σύνολο30 

Στο Α’ εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε τέσσερα (4) μαθήματα, όλα υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΚωδικόςECTSΤίτλοςΤίτλος στην Αγγλική Γλώσσα
ΠΜΣ-2017,5Μοντελοποίηση μηχανικής συμπεριφοράς υλικώνModeling of material mechanical behavior
ΠΜΣ-2027,5Υπολογιστική Ανάλυση Ρευστομηχανικών Συστημάτων & ΔιεργασιώνComputational Analysis of Fluid Mechanics Systems & Processes
ΠΜΣ-2037,5Υπολογιστική Διαχείριση Παραγωγής & Εφοδιαστικής ΑλυσίδαςComputational Production & Supply Chain Management
ΠΜΣ-2047,5Σχεδίαση Κατασκευών με τη Μέθοδο ΒΙΜ «Building Information Modelling»Structural Design with BIM Method “Building Information Modeling”
Σύνολο30  

Στο B’ εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε τέσσερα (4) μαθήματα όλα υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS.  

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςECTSΤίτλοςΤίτλος στην Αγγλική Γλώσσα
ΠΜΣ-ΜΔΕ30Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαMaster Dissertation
Σύνολο30  

Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα είναι πρόβλημα Μηχανολόγου Μηχανικού που θα ενδιαφέρει την βιομηχανία και την παραγωγή.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων: 60 ECTS από τα 8 μαθήματα που παρέχονται στο Π.Μ.Σ. και 30 ECTS από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.