Διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα τη διαχείριση φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών σε συνεργασία με το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Αχαΐας διοργάνωσε την Παρασκευή 10.03.2023  διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα τη διαχείριση φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες, τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όσο και κατά τις εξετάσεις. Το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Αχαΐας συμμετείχε μέσω της κ. Μάνου και του κ. Νικολόπουλου, εργαζόμενους του 1ο ΚΕΔΑΣΥ Αχαΐας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και περίπου 20 άτομα (Μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενοι, κ.α.) από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αλλά και τη Σχολή Μηχανικών γενικότερα.

Αρχικά έγινε από το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Αχαΐας σύντομη εισαγωγική παρουσίαση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών των φοιτητών. Στη συνέχεια τέθηκαν από τους συμμετέχοντες σχετικές ερωτήσεις, οι οποίες απαντήθηκαν από την κ. Μάνου και τον κ. Νικολόπουλο.

Παρακάτω παρουσιάζονται εικόνες από την διαδικτυακή ενημέρωση, καθώς και σχετικό πληροφοριακό υλικό το οποίο διέθεσε το  1ο ΚΕΔΑΣΥ Αχαΐας