Κύκλος διαλέξεων διασύνδεσης με το επάγγελμα του Μηχανικού Αιολικά Πάρκα: Λειτουργία-Συντήρηση

Την Τετάρτη 31 Μάϊου ο απόφοιτος του Τμήματος κ. Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος, που εργάζεται ως Υπεύθυνος Μηχανικός Λειτουργίας Αιολικού Πάρκου στην «Αιολική Τρικόρφων Α.Ε.» του ομίλου «Μυτιληναίος», πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα:

«Αιολικά πάρκα: Λειτουργία-Συντήρηση». 

Μετά τη διάλεξη ακολούθησε συζήτηση με τους φοιτητές που συμμετείχαν σχετικά με δυνατότητες και προοπτικές εργασίας ενός απόφοιτου του Τμήματος στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της ενέργειας γενικότερα.