Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πανπελοποννησιακό στάδιο

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 στα πλαίσια του μαθήματος “Μεταλλικές Κατασκευές” πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών του Τμήματός μας συνοδευόμενων από τους κ.κ. Γ. Παπαγιαννόπουλο και Ι. Διαμαντάκο στις εγκαταστάσεις του Πανπελοποννησιακού σταδίου στην Πάτρα. Οι φοιτητές μας πληροφορήθηκαν για την κατασκευή του σταδίου, ξεναγήθηκαν στους χώρους του και μελέτησαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεταλλικής κατασκευής του.