ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

2024

05/06/2024: Παρουσίαση Κατευθύνσεων εξειδίκευσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

17/01/2024: Κύκλος διαλέξεων διασύνδεσης με το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού – TOYOTA Material Handling

2023

16/12/2022: Ορκωμοσία Αποφοίτων Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

25/10/2022: Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών

15/10/2022: Συμμετοχή στην δράση «16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα»

14/06/2022: 1η Ημερίδα Εξωστρέφειας Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

30/05/2022: Ορκωμοσία Αποφοίτων Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

22/12/2021: Ορκωμοσία Αποφοίτων Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών