Παρουσίαση Κατευθύνσεων Τμήματος

Παρουσίαση Κατευθύνσεων Τμήματος

Την Τετάρτη 5/6/2024 θα γίνει παρουσίαση των Κατευθύνσεων εξειδίκευσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος για τους φοιτητές 6ου εξαμήνου, στις 12:00 μμ, Αίθουσα Α19.