Κάλεσμα συμμετεχόντων και συνεργασίας στα πλαίσια τουΕυρωπαϊκού προγράμματος Ανταλλαγής Νέων – ERASMUS+, Youthfor Planet Earth, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & Learning Seed