Αναβολή διάλεξης μαθήματος Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Δε 13/5/2024

Αναβολή διάλεξης μαθήματος Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Δε 13/5/2024

Η σημερινή διάλεξη μαθήματος Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές.