ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 17:00-19:00 στην Αίθουσα Α19, στα πλαίσια του μαθήματος «Ενέργεια Περιβάλλον & Ανάπτυξη» θα γίνει παρουσίαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας Siemens Gamesa Renewable Energy A/S από τον Αντώνιο Πολυχρονόπουλο, Offshore Construction Improvement Manager, καθώς και του ρόλου των μηχανικών στην συγκεκριμένη εταιρεία και στη Βόρεια Ευρώπη γενικότερα.