Θέση Εργασίας ή πρακτικής άσκησης

Θέση Εργασίας ή πρακτικής άσκησης

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις μελέτες κτιριακών εγκαταστάσεων ζητά τελειόφοιτο του ενεργειακού τομέα για πρακτική άσκηση ή απόφοιτο του αντίστοιχου τομέα για μόνιμη εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο info@myenco.gr