Έναρξη μαθημάτων ΠΠΣ εξ αποστάσεως από 4/3/2024

Έναρξη μαθημάτων ΠΠΣ εξ αποστάσεως από 4/3/2024

Λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης του Τμήματος, τα μαθήματα θεωρίας του εξαμήνου θα ξεκινήσουν διαδικτυακά από Δε 4/3/2024. Τα εργαστηριακά μέρη που είναι εξ αντικειμένου δύσκολο να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως δεν θα επιτελεστούν ακόμα όσο μένει κλειστό το Τμήμα, με επανεκτίμηση της κατάστασής τους μέσα στην εβδομάδα.

Οι σύνδεσμοι MS Teams για την εκάστοτε συνεδρία εξ αποστάσεως κάθε μαθήματος θα βρίσκονται στους “Συνδέσμους” ή στις τελευταίες “Ανακοινώσεις” του αντίστοιχου μαθήματος στο eclass, τουλάχιστον από την ώρα έναρξης κάθε μαθήματος που αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί ακόμα στο eclass των μαθημάτων του εξαμήνου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, αυτά βρίσκονται ανά εξάμηνο στον κάτωθι χώρο:

όπου καλούνται να εγγραφούν άμεσα για να λαμβάνουν σχετικές ανακοινώσεις, ειδοποιήσεις και έγγραφα.