ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ