Θέση εργασίας

Θέση εργασίας

Η TWD Hellas είναι μια εταιρία μελετητών συμβούλων μηχανικών θυγατρική της Καναδικής TWD Technologies με κύριο κλάδο το Oil&Gas.

Η TWD εδώ και 2 χρόνια έχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα international πρακτικής (TWD International Internship Program) όπου και μεγαλώνει την ομάδα του Ελληνικού γραφείου με νέους μηχανικούς από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ξεκινήσουν από το Ελληνικό γραφείο για την ομαλή μετάβαση τους και έπειτα θα προχωρήσουν στην πρακτική στον Καναδά.

Ήδη 2 νέοι μηχανικοί έχουν ολοκληρώσει την περίοδο training στον Καναδά και έχουν επιστρέψει και εργάζονται στην TWD Hellas στην Ελλάδα.

Η εταιρία μας είναι εγγεγραμμένη στον Άτλα για θέσεις πρακτικής όταν είναι ενεργές αλλά το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά θέση εργασίας για φοιτητή που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του όντας πτυχιούχος.

Η θέση αφορά Μηχανολόγο Μηχανικό. Στο link παρακάτω θα βρείτε το Job Post στο LinkedIn όπου και αναγράφονται όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστούν οι ενδιαφερόμενοι

LinkedIn Post:

Job Opportunity – Piping Designer Trainee – TWD