Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής Ανακήρυξης Εκπροσώπων φοιτητών στην Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών