Παράταση αποστολής δικαιολογητικών ταυτοπροσωπίας στο Τμήμα

Παράταση αποστολής δικαιολογητικών ταυτοπροσωπίας στο Τμήμα

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος ότι λόγω της παράτασης των ηλεκτρονικών εγγραφών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται η ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών ταυτοπροσωπίας μέχρι και τις 22/09/2023.