Παράταση αιτήσεων για το ΠΜΣ “Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες”

Παράταση αιτήσεων για το ΠΜΣ “Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες”

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για το ΠΜΣ “Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες” ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και 30/09/2023