ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφίας στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης