Κύκλος διαλέξεων διασύνδεσης με το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού

Κύκλος διαλέξεων διασύνδεσης με το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού

Την Τετάρτη 31 Μάϊου και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα Α19, ο απόφοιτος του Τμήματος κ. Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος, που εργάζεται ως Υπεύθυνος Μηχανικός Λειτουργίας Αιολικού Πάρκου στην «Αιολική Τρικόρφων Α.Ε.» του ομίλου «Μυτιληναίος», θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα:

«Αιολικά πάρκα: Λειτουργία-Συντήρηση». 

Μετά τη διάλεξη θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με δυνατότητες και προοπτικές εργασίας ενός απόφοιτου του Τμήματος στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της ενέργειας γενικότερα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Στέφανος Τσινόπουλος