Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω βουλευτικών εκλογών

Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω βουλευτικών εκλογών

Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαϊου 2023 αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο για τις ημέρες Σάββατο 20.5.2023 (για τα προγράμματα ΠΜΣ) και Δευτέρα 22.5.2023