Ανακοίνωση για την εκδρομή που προγραμματίζεται στην AEGEAN AIRLINES

Ανακοίνωση για την εκδρομή που προγραμματίζεται στην AEGEAN AIRLINES

Ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος με την υπ’ αριθ. 12/17-05-2023 απόφασή της δεν εγκρίνει την εκδρομή που προγραμματίζεται στην  AEGEAN AIRLINES την Τρίτη 23/05/2023 ως εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος. Συνεπώς όλα τα μαθήματα την εν λόγω ημερομηνία θα διεξαχθούν κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Εννοείται, ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να το πράξουν με δική τους πρωτοβουλία ως δραστηριότητα εκτός Τμήματος.

                                                                                                Ο Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                                                Στέφανος Τσινόπουλος

                                                                                                           Καθηγητής