ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος μας ότι για σήμερα 11/05 καθώς και για αύριο 12/05, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα τα οποία διδάσκει ο κ. Πολυζάκης λόγω ασθενείας του. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν αργότερα σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα