ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 13/02/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/03/2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 13/02/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/03/2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023