Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Προθεσμία ηλεκτρονικών αιτήσεων φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ: από 20/03/2023 έως και 31/03/2023 μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://praktiki-new.uop.gr/ Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία του…

Continue reading

Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Σύμφωνα με το έγγραφο (eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 19…

Continue reading