Πρόσκληση Σύγκλησης κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος (2η Συνεδρίαση) και της Συνέλευσης του Τμήματος  για την εκλογή  τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική και υπολογιστική θραυστομηχανική με εφαρμογή σε μηχανολογικές κατασκευές” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP29924

Continue reading

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΟΜΕΞ ΑΒΕΕ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΧΟΥΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΡΝΟΥΣ ΚΑΙ LASER CNC ΟΠΩΣ…

Continue reading