Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΜΠΣ «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΜΠΣ «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην αριθ. 16/23-09-2022 συνεδρίαση της, αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών μέχρι και 30/09/2022.