Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022-2023 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022-2023 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022-2023 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το Πρόγραμμα θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον τομέα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού με Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Περισσότερα εδώ.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ:

Για την συμμετοχή σας συμπληρώστε την αίτηση εδώ:

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, email: mech-secr@uop.gr, τηλ.: 2610 329278, 2610 369277, 2610 269198