Παπαστράτος x Mantis BI: 50 θέσεις πρακτικής άσκησης Μηχανικών Παραγωγής