Φοιτητική Μέριμνα

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στοχεύοντας στη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης για τους φοιτητές του υποστηρίζει ή/και παρέχει:

  • ΣΙΤΙΣΗ
  • ΣΤΕΓΑΣΗ
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
  • ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
  • ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – WECARE

Περισσότερες πληροφορίες: Φοιτητική Μέριμνα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου