Περιεχόμενο Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών έχει διάρκεια πέντε ακαδημαϊκά έτη. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  • Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων και
  • Ενέργειας & Περιβάλλοντος.

Η επιλογή των δυο κατευθύνσεων έγινε στοχευμένα, λαμβάνοντας υπόψη πρώτον, τις αποφάσεις της πολιτείας για εναρμόνιση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής που εδρεύει το Τμήμα σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο, και δεύτερον, την προσδοκώμενη ευρεία διείσδυση της ψηφιακής σχεδίασης και της ρομποτικής στην βιομηχανική παραγωγή, ως απόρροια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά μαθήματα, Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης και Επιλογής Κατεύθυνσης. Για την ολοκλήρωση της φοίτησής του, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 56 από τα συνολικά 74 προσφερόμενα μαθήματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται διπλωματική εργασία και υποχρεωτική πρακτική άσκηση διάρκειας δυο μηνών. Το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει δομηθεί βάσει του φόρτου εργασίας. Ο φόρτος εργασίας κάθε μαθήματος περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, κα. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων του προγράμματος για κάθε φοιτητή εκφράζεται με τις ακαδημαϊκές μονάδες (ΕCTS). Κάθε ακαδημαϊκή μονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες φόρτου εργασίας. Οι ακαδημαϊκές μονάδες (ΕCTS) κάθε εξαμήνου είναι 30 και, συνεπώς, οι συνολικές ακαδημαϊκές μονάδες για τα 10 εξάμηνα φοίτησης είναι 300.

Αναλυτικά: Πρόγραμμα Σπουδών