Ομάδες φοιτητών

Στο Τμήμα είναι ενεργές δύο ομάδες φοιτητών με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς:

Pelops Racing Team με στόχο τη σχεδίαση, ανάλυση και κατασκευή πρότυπου αγωνιστικού αυτοκινήτου και συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό Formula Student.

Υπερίων με στόχο την ανάπτυξη και σχεδίαση πρότυπου μη επανδρωμένου οχήματος τύπου drone.