Οδηγίες για Πρωτοετείς φοιτητές

Πέτυχα στο Τμήμα. Ποια είναι η διαδικασία / προθεσμίες εγγραφής μου;
Σε ποιες περιοχές ψάχνω σπίτι;
Γράφτηκα στο Τμήμα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Πως φτάνω στην Πανεπιστημιούπολη;
Πως ξεκινάω την παρακολούθηση των μαθημάτων;
Πως βρίσκω κάποια αίθουσα διδασκαλίας / κάποιο εργαστήριο;


Πέτυχα στο Τμήμα. Ποια είναι η διαδικασία / προθεσμίες εγγραφής μου;

Το πρώτο βήμα είναι η προεγγραφή σου, την οποία πρέπει να κάνεις ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr. Δεν είναι γνωστές ακόμα οι προθεσμίες. Ενδεικτικά, για την προηγούμενη ακαδημαϊκή η προθεσμία ηλεκτρονικής προεγγραφής ήταν έως και τις 09/09/2022. Η ηλεκτρονική προεγγραφή ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και χωρίς αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Τμήμα.

Στη συνέχεια, για την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΟΥ, θα πρέπει να αποστείλεις ταχυδρομικά ή καταθέσεις δια ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Τρίτη 20/09/2022 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Εκτυπωμένη την αίτηση της ηλεκτρονικής προεγγραφής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται email και αριθμός κινητού τηλεφώνου του πρωτοετούς φοιτητή.
  • Απλή φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (επισυνάπτεται παρακάτω)

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, ΤΚ 263 34
Κουκούλι, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 369281

Κατόπιν, θα λάβεις ηλεκτρονικά στο email που έχεις δηλώσει τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την εγγραφή σου, καθώς τον Αριθμό Μητρώου σου.


Σε ποιες περιοχές ψάχνω σπίτι;

  • Στην περιοχή γύρω από την Πανεπιστημιούπολη (περιοχή πρώην ΤΕΙ), όπου διατίθενται πολλά διαμερίσματα για φοιτητές. Έχει το πλεονέκτημα ότι μετακινείσαι με τα πόδια για τη Σχολή σου. Βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το κέντρο της Πάτρας και για να βρεθείς εκεί χρειάζεσαι μεταφορικό μέσο (π.χ. αστική συγκοινωνία). Στην περιοχή, βέβαια, υπάρχουν αρκετά καφέ, εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα.
  • Σε άλλες περιοχές της Πάτρας ή στο κέντρο της πόλης, από τις οποίες μπορείς να μετακινηθείς προς την Πανεπιστημιούπολη με την αστική συγκοινωνία (δες παρακάτω στην ενότητα «Πως φτάνω στην Πανεπιστημιούπολη;»).

Γράφτηκα στο Τμήμα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Βήμα 1°: Ενεργοποίηση του Ιδρυματικού σου λογαριασμού

Μέσω του λογαριασμού αυτού θα έχεις πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος, του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Για την ενεργοποίηση πρέπει να μεταβείς στη διεύθυνση: https://uregister.uop.gr,

Στην ιστοσελίδα https://studentaccount.uop.gr περιέχονται:

  • αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
  • αναλυτικές οδηγίες για να μπορούν οι ίδιοι οι φοιτητές να διαχειρίζονται το κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού που διαθέτουν, είτε να τον αλλάξουν είτε να ορίσουν νέο σε περίπτωση απώλειας.

Βήμα 2°: Ιδρυματικό e-mail

Με την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού σου λογαριασμού, έχεις αποκτήσει και το ιδρυματικό σου e-mail το οποίο είναι της μορφής: mech*****@go.uop.gr, όπου ***** ο Αριθμός Μητρώου σου.

Στην ιστοσελίδα mail.go.uop.gr με τον ιδρυματικό λογαριασμό σου έχεις πρόσβαση στο ακαδημαϊκό σου e-mail και στα ψηφιακά εργαλεία του Google Workspace.

Βήμα 3°: Υπηρεσία e-students

Πρόκειται για την Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικής Γραμματείας στην οποία μπαίνεις με τον ιδρυματικό λογαριασμό σου. Εκεί, ενημερώνεσαι για βαθμολογίες μαθημάτων, κάνεις αίτηση για βεβαιώσεις από τη Γραμματεία, κα. Επίσης στο e-students δηλώνεις ανά εξάμηνο τα μαθήματα που θα παρακολουθήσεις. Προσοχή: αν δεν δηλώσεις κάποιο μάθημα δεν μπορείς να εξεταστείς σε αυτό στο τέλος του εξαμήνου. Ειδικά και μόνο για το 1ο εξάμηνο φοίτησής σου τα μαθήματά σου δηλώνονται αυτόματα από τη Γραμματεία. Θυμήσου να το κάνεις εσύ στο 2ο εξάμηνο.  


Πως φτάνω στην Πανεπιστημιούπολη;

Η Πανεπιστημιούπολη έχει δύο εισόδους:

Η Πανεπιστημιούπολη εξυπηρετείται από δύο γραμμές του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών:

  • Τη γραμμή 2 της οποίας η αφετηρία/τερματική στάση βρίσκεται ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημιούπολης.
  • Τη γραμμή 7 της οποίας η στάση «Κόμβος ΤΕΙ» βρίσκεται πολύ κοντά στην «πάνω» είσοδο της Πανεπιστημιούπολης.

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενεργοποιούν τον ιδρυματικό λογαριασμό οι ίδιοι, μετά την αποστολή των δικαιολογητικών εγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματος και την ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων τους από το προσωπικό της Γραμματείας.


Πως ξεκινάω την παρακολούθηση των μαθημάτων;

Βήμα 1°: Συμβουλεύεσαι το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος, ώστε να γνωρίζεις την ώρα και την αίθουσα του κάθε μαθήματος.

Βήμα 2°: Εργαστηριακές ομάδες

Κάποια από τα μαθήματα περιλαμβάνουν και εργαστηριακό μέρος, το οποίο διεξάγεται σε τμήματα παρακολούθησης (εργαστηριακές ομάδες). Για τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου φοίτησης οι εργαστηριακές ομάδες καθορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεών της στην αρχή του εξαμήνου.

Βήμα 3°: Εγγραφή στο e-class των μαθημάτων.

Η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class χρησιμοποιείται ευρύτατα στην εκπαιδευτική διαδικασία στο Τμήμα (σημειώσεις, ασκήσεις, ανακοινώσεις, κα.). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γραφτείς στο e-class όλων των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου.


Πως βρίσκω κάποια αίθουσα διδασκαλίας / κάποιο εργαστήριο;

Συμβουλεύεσαι τον παρακάτω χάρτη: