Δια βίου μάθηση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κατεργασιών & Διαμορφώσεων (MF Lab) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Σχεδιασμός & Κατασκευή Εξαρτημάτων με τη Χρήση Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών.»

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 175 ώρες σύγχρονης & ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση ενδιαφερόμενων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πρότερης εμπειρίας ή γνώσεων στο αντικείμενο, την ηλικία και το φύλο τους, τους επαγγελματίες του χώρου που στοχεύουν στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν αλλά και σε χειριστές συμβατικών εργαλειομηχανών οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις στο χώρο της αυτοματοποίησης, των κατεργασιών και του σχεδιασμού εξαρτημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος www.mf-lab-kedivim.gr