Εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία Λιαρομάτης

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 στα πλαίσια του μαθήματος “Μεταλλικές Κατασκευές” πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών του Τμήματός μας συνοδευόμενων από τον κ. Ι. Διαμαντάκο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Λιαρομάτης στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας. Οι φοιτητές μας πληροφορήθηκαν για τις δραστηριότητες και τις τεχνολογίες της εταιρίας και ξεναγήθηκαν στους χώρους παραγωγής μεταλλικών κατασκευών.