Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΕΡΕΥΝΑ

Πιστοποιημένα Εργαστήρια

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Θεσμοθέτηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΕΡΡΜ) ΦΕΚ · Πρακτική Άσκηση
· Έρευνα
· Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
· Επιμορφωτικά Σεμινάρια σε Ενεργειακά Θέματα σε Μηχανικούς και σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς
· Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων
 
2 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΘΨΚ)
ΦΕΚ
3 ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΧΗΠΕΤ)
ΦΕΚ
4 ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΝΥ) ΦΕΚ ·     Χαρακτηρισμός στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς υλικών και κατασκευών
·     Μέτρηση θερμικών ιδιοτήτων υλικών
·     Μη καταστροφικός έλεγχος υλικών και κατασκευών
·     Απομόνωση κατασκευών από μηχανικές ταλαντώσεις
·     Προσομοίωση μηχανικής, ακουστικής και θερμικής συμπεριφοράς υλικών και κατασκευών
·     Ανάπτυξη λογισμικού συνοριακών στοιχείων
·     Σχεδιασμός συστημάτων καθοδικής προστασίας
5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ (ΕΚΔ) ΦΕΚ ·     Κατεργασίες υλικών
·     Τεχνολογίες παραγωγής
·     Χρήση και μελέτη λειτουργίας των συμβατικών εργαλειομηχανών
·     Χρήση και μελέτη τεχνικών συγκόλλησης
·     Χρήση, λειτουργία και προγραμματισμό των ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών
·     Μηχανικές διαμορφώσεις και σχεδιασμός καλουπιών
·     Σχεδιασμός, ανάλυση και κατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων και μηχανισμών
·     Αντίστροφη μηχανολογία
·     Μέθοδοι ταχείας προτυποποίησης
·     Ανάλυση και προσομοίωση κατεργασιών
6 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΩΝ (MYM)
ΦΕΚ  

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

Διδακτορικά Προγράμματα

 

Ερευνητικά Προγράμματα