Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Γιανναδάκης Αθανάσιος

Διδάσκων κατά το Π.Δ. 407

Τηλέφωνο: 2610-

email: tgiannad(at)uop.gr

Μαθήματα:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV)

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας επικοινωνίας φοιτητών:

  • Δευτέρα: 09:00-10:00
  • Παρασκευή: 09:00-10:00