Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΜΕΛΗ Ε.Τ.Ε.Π.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΤΗΛ e-mail (at)=@
ΜΠΙΖΡΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τμήμα pbizrem(at)uop.gr
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τμήμα
(Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.)
evpetrak(at)uop.gr
ΜΠΑΪΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τμήμα
(Αναπλ. Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.)
abailos(at)uop.gr