Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τσινόπουλος Στέφανος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-369073

email: stsinop(at)uop.gr

Μαθήματα:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV)

Προσωπική Ιστοσελίδα

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών: