Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Σωτήρης Τσίρκας

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-369283

email: stsirkas(at)uop.gr

Μαθήματα:

Σύντομο Βιογραφικό (CV)

Προσωπική Ιστοσελίδα

Ώρες επικοινωνίας Φοιτητών: