Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ευγένιος Σκούρας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-369272

email: eskouras(at)uop.gr

Μαθήματα:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV)

Google Scholar ORC ORCID iD icon

Ετεροαναφορές

Προσωπική Ιστοσελίδα

Ώρες επικοινωνίας φοιτητών: