Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΖΑΚΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-

email: apolyzakis(at)uop.gr

Μαθήματα:

Σύντομο Βιογραφικό (CV)

Προσωπική Ιστοσελίδα

Ώρες επικοινωνίας Φοιτητών:

  • Πέμπτη 15:00-17:00
  • Χώρος: Γραφείο Εκπ/κού