Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλαράκης Αλέξανδρος
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610-369287email: alexandros.kalarakis(at)uop.gr

Τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

Προηγούμενα Ακαδημαϊκά έτη

 • Ειδικά Μαθήματα Φυσικής (Θ)
 • Ειδικά Μαθήματα Φυσικής (E)
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Μηχανική Ρευστών Ι (Ε)
 • Μηχανική Ρευστών IΙ (Ε)
 • Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί (Ε)

Ώρες υποδοχής φοιτητών:

 • Δευτέρα 14:00-15:00
 • Τετάρτη 14:00-15:00
 • επιπλέον ώρες,  σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Τρόποι συνάντησης:

 1. Δια ζώσης στο χώρο γραφείου διδάσκοντα
 2. Ηλεκτρονικά μέσω MsTeams σε σύνδεσμο κοινοποιημένο στο eclass.

Υπεύθυνος:

 • Εργαστηρίου Φυσικής, Σχολής Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Μονάδας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης, Σχολής Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Google Scholar ORC ORCID iD icon

Βιογραφικό Σημείωμα (CV)

Short CV (Eng):

Alexandros N. Kalarakis is Assistant Professor of the Mechanical Engineering Department at the Universitry of the Peloponnese. He obtained his Bachelor degree in Physics from the University of Patras and his M.Sc. and Ph.D. degrees from the Chemical Engineering Department also in the University of Patras. His research interests include transport phenomena modeling and experiments and in particular interfacial phenomena in physical processes, material modeling and material characterization. He has more than 40 publications, in peer-reviewed international scientific journals, conferences and chapters in books which are recognized of more than 250 citations (h-index=9).