Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
ΒΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Τηλέφωνο: 2610 369281

email: s.votsi(at)uop.gr