Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
ΜΕΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τηλέφωνο: 2610-369277

email: vmelista(at)uop.gr