Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρακτική Άσκηση

Η επιτροπή αποτελείται από τα εξής τακτικά μέλη ΕΠ του Τμήματος:

 1. Μαυρίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ως Πρόεδρος.
 2. Τσινόπουλος Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως Μέλος.
 3. Τσίρκας Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής, ως Μέλος.

Φόρμες Συμπλήρωσης:

 • Έντυπα Έναρξης Πρακτικής, περιλαμβάνονται:
  • ΕΠΑ01 – Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
  • ΕΠΑ01β – Αίτηση Επανέναρξης Πρακτικής Άσκησης
  • ΕΠΑ02 – Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγ. ΠΑ
  • ΕΠΑ06α – Σύμβαση Εργασίας – Δημόσιο – Δημόσιο ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • ΕΠΑ06β – Σύμβαση Εργασίας – Ιδιώτης – ΟΑΕΔ
  • ΕΠΑ06γ – Σύμβαση επανέναρξης τροποπ. Εργασίας – Ιδιώτης – ΟΑΕΔ
  • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 • Έντυπα για Τηλεργασία, περιλαμβάνονται:
  • Αίτηση έναρξης ΠΑ με τηλεργασία
  • Βεβαίωση Φορέα έναρξης ΠΑ με τηλεργασία
 • Έντυπα Λήξης Πρακτικής, περιλαμβάνονται:
  • ΕΠΑ07 – Βεβαίωση Υλοποίησης ΠΑ από Επόπτη
  • ΕΠΑ08 – Βεβαίωση Υλοποίησης ΠΑ από Επιχείρηση
  • ΕΠΑ09 – Aξιολόγηση Σπουδαστή από Επόπτη Επιχείρησης
  • ΕΠΑ10 – Aξιολόγηση Επιχείρησης από Σπουδαστή

Ανακοίνωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ: Στο e-class έχει αναρτηθεί μάθημα με τίτλο «Διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης» εκεί θα αναρτώνται αγγελίες από φορείς που ζητούν άτομα για πρακτική άσκηση. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για ανακοινώσεις θα πρέπει να εγγραφούν στο παραπάνω μάθημα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις σχετικά με Πρακτική Άσκηση