Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
>

Μαθήματα 5ετούς Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

1° Έτος:  Εξάμηνο |    Εξάμηνο
2° Έτος:  Εξάμηνο |    Εξάμηνο
3° Έτος:  Εξάμηνο |    Εξάμηνο
4° Έτος:  Εξάμηνο |    Εξάμηνο
5° Έτος:  Εξάμηνο | 10° Εξάμηνο

Συγκεντρωτικά

Οδηγός & Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών & Παραρτήματα (έκδοση 2021)

Κανονισμός κατά της Λογοκλοπής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (έκδοση 2021)

5ετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

Αντιστοιχίες Μετεγγραφών: ΦΕΚ 2549/25-7-2020

Integrated Master: Το Τμήμα έχει υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας για την αναγνώριση του παρεχόμενου τίτλου σπουδών του ως «Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου – Integrated Master», σύμφωνα με παρ. 1, άρ. 46, Ν. 4485/2017.


Μαθήματα προηγούμενου (4ετούς) Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών:

1° Έτος: Α΄ Εξάμηνο | Β΄ Εξάμηνο
2° Έτος: Γ΄ Εξάμηνο | Δ΄ Εξάμηνο
3° Έτος: Ε΄ Εξάμηνο | ΣΤ΄ Εξάμηνο
4° Έτος: Ζ΄ Εξάμηνο | Η΄ Εξάμηνο

Συγκεντρωτικά

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών (έκδοση 2018)


Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο (2021-2022)

Χειμερινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα (2021-2022, εκδ.01) | Εαρινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα (2020-2021)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουλίου 2021

Ώρες Ακρόασης Φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου 2017-18

 

K